lnwshop logo

WELCOME TO Home&Gardens

       เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต้นไม้คุณภาพ ส่งตรงจากผู้ผลิตและนำเข้าถ้าหากคุณเคยสั่งซื้อเมล็ดพันธ์ุต้นไม้ดอกไม้จากในอินเตอร์เน็ตแล้วพบว่าเมล็ดที่ได้มาเพาะไม่ขึ้น หมดอายุเพาะเสียแล้วเนื่องจากการเก็บรักษาเมล็ดที่ไม่ถูกวิธีของผู้ขาย เราขอเสนอ การสั่งตรงจากผู้ผลิตและนำเข้าในรูปแบบ สินค้า Pre-order ทำให้หมดปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เมล็ดไม่งอก หมดอายุเพาะ ทำให้เสียกำลังใจในการเพาะปลูก 
      สินค้า Pre-Order จะทำให้เราได้เมล็ดที่สดใหม่ มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจนแพ็คเกจเรียบร้อยอยู่ในซองปิดทึบแสงมีการผนึกซองมิดชิดมีการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตและนำเข้า มีข้อมูลวันที่หมดอายุ ที่มาของเมล็ดพันธุ์ มีความถูกต้องของเมล็ดพันธุ์ ทำให้เราได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ต้องเสียงล้นว่าเมล็ดจะขึ้นหรือเปล่า จะใช่ต้นที่เราต้องการไหม!!จำนวนที่ได้มาตรงกับที่ระบุไว้หรือเปล่า เพาะแล้วจะขี้นกี่ต้น ? เป็นคำถามที่เราต้องลุ้นโดยไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้จากผู้ขายได้เลยถ้าสี่งที่ได้ไม่ใช่ที่เราต้องการ 

บทความ

วิธีการเพาะ การดูแล พุทธรักษา ( canna )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ พุทธรักษา ( canna ) ............................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดขัด(Scarified) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ พุทธรักษา 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสารเคมี 7.) สารป้องกัน และกาจัดเชื้อรา (โพรพาโมคาร์บ หรือ เมทาแลกซิล) 8.…
วิธีการเพาะ การดูแล พิทูเนีย ( Petunia )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
พิทูเนีย พันธุ์เลื้อย ( Petunia trailing ) ........................................................ พิทูเนีย แกรนดิฟลอร่า ดอกใหญ่ ( Petunia grandiflora ) ............................... พิทูเนีย มัลติฟลอร่า ดอกกลาง ( Petunia multiflora ) .................................... พิทูเนีย ดัลเบิ้ล มัลติฟลอร่า ดอกซ้อน ( Petunia doublem…
วิธีการเพาะ การดูแล บีโกเนีย ( Begonia ) ชนิด ใบระดับ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ บีโกเนีย ........................................................................ วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดเคลือบ(Pelleted) 1.) ถาดเพาะ (ในกรณีที่ยังสามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) กระถางยาว (ในกรณีที่ไม่สามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ บีโกเนีย 4.) พลาสติกใส หรือ ฟิลม์ห่ออาหาร 5.) ไม้จิ…
วิธีการเพาะ การดูแล บีโกเนีย ( Begonia) ชนิด รากฝอย
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ บีโกเนีย ( Begonia ) ................................................................ วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดเคลือบ(Pelleted) 1.) ถาดเพาะ (ในกรณีที่ยังสามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) กระถางยาว (ในกรณีที่ไม่สามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้ (วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ บีโกเนีย 4.) พลาสติกใส หรือ ฟิลม์ห่ออาหาร 5.) …
วิธีการเพาะ การดูแล บีโกเนีย ( Begonia ) ชนิดมีหัว
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ บีโกเนีย ........................................................................ วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดเคลือบ(Pelleted) 1.) ถาดเพาะ (ในกรณีที่ยังสามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) กระถางยาว (ในกรณีที่ไม่สามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ บีโกเนีย 4.) พลาสติกใส หรือ ฟิลม์ห่ออาหาร 5.) ไม้จิ…
วิธีการเพาะ การดูแล พิทิโลตัส ( Ptilotus )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ พิทิโลตัส ( Ptilotus ) ............................................................ วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดเคลือบ(Pelleted) 1.)ถาดเพาะ (ในกรณีที่ยังสามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) กระถางยาว (ในกรณีที่ไม่สามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ พิทิโลตัส 4.) พลาสติกใส หรือ ฟิลม์ห่ออาหาร 5.) ไม้…
วิธีการเพาะ การดูแล พลาตี้โคดอน ( Platycodon )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ พลาตี้โคดอน ( platycodon ) ..................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ พลาตี้โคดอน 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ถุงมือ (ป้องกันสารเคมี) 6.) ถังพ่นสารเคมี 7.) สารป้องกัน และกาจัดเชื้อรา (โพรพาโมคาร์บ หรือ เมทาแลกซิล) วัสดุเ…
วิธีการเพาะ การดูแล พลัมเบโก้ (Plumbago)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ พลัมเบโก้ (Plumbago) .............................. วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ พลัมเบโก้ 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสารเคมี 7.) สารป้องกัน และกาจัดเชื้อรา (โพรพาโมคาร์บ หรือ เมทาแลกซิล) 8.) ถุงมือ (ป้องกันสารเคมี) วัสดุเพาะต้น…
วิธีการเพาะ การดูแล พริกประดับ (Pepper Ornament)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ พริกประดับ (Pepper Ornament) .............................. วิธีการเพาะ พริกประดับ วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ พริกประดับ 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ถุงมือ (ป้องกันสารเคมี) 6.) ถังพ่นสารเคมี 7.) สารป้องกัน และกาจัดเชื้อรา (โพรพาโมคาร์บ หรือ เมทาแลกซิล) วัสดุ…
วิธีการเพาะ การดูแล กาซาเนีย หรือ พระจันทร์ทรงกลด ( Gazania )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการเพาะ กาซาเนีย หรือ พระจันทร์ทรงกลด ( Gazania ) .............................. วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ กาซาเนีย 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสารเคมี 7.) สารป้องกัน และกาจัดเชื้อรา (โพรพาโมคาร์บ หรือ เมทาแลกซิล) 8.) ถุงมือ (ป้องกันส…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 75 บทความ
ไม้ประดับแปลง
ไม้กระถาง
ไม้ตัดดอก

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม181,285 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด89,995 ครั้ง
เปิดร้าน30 มี.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.พ. 2561

CONTACT US

Office 033120493 , Mobile 0846071393
facebook
 
 
 
 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

CATEGORY

สวนสวยด้วย ดอกไม้ [289]
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านบ้านและสวน-เมล็ดออนไลน์
บ้านและสวน-เมล็ดออนไลน์
เมล็ดพันธุ์ดอกไม้คุณภาพ แพ็คตามออร์เดอร์สดใหม่ทุกซอง รับประกันการงอก ดูแลหลังการขาย ให้คำปรึกษาตลอดการเพาะ เรามีต้นดอกไม้หลายหลายชนิด หลากหลาย สายพันธุ์ ให้ได้เลือกนำไปเพาะปลูกประดับตกแต่งสวนกัน
เบอร์โทร : Office 033120493 , Mobile 0846071393
อีเมล : mcc115kv@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก