lnwshop logo

WELCOME TO Home&Gardens

       เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต้นไม้คุณภาพ ส่งตรงจากผู้ผลิตและนำเข้าถ้าหากคุณเคยสั่งซื้อเมล็ดพันธ์ุต้นไม้ดอกไม้จากในอินเตอร์เน็ตแล้วพบว่าเมล็ดที่ได้มาเพาะไม่ขึ้น หมดอายุเพาะเสียแล้วเนื่องจากการเก็บรักษาเมล็ดที่ไม่ถูกวิธีของผู้ขาย เราขอเสนอ การสั่งตรงจากผู้ผลิตและนำเข้าในรูปแบบ สินค้า Pre-order ทำให้หมดปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เมล็ดไม่งอก หมดอายุเพาะ ทำให้เสียกำลังใจในการเพาะปลูก 
      สินค้า Pre-Order จะทำให้เราได้เมล็ดที่สดใหม่ มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจนแพ็คเกจเรียบร้อยอยู่ในซองปิดทึบแสงมีการผนึกซองมิดชิดมีการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตและนำเข้า มีข้อมูลวันที่หมดอายุ ที่มาของเมล็ดพันธุ์ มีความถูกต้องของเมล็ดพันธุ์ ทำให้เราได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ต้องเสียงล้นว่าเมล็ดจะขึ้นหรือเปล่า จะใช่ต้นที่เราต้องการไหม!!จำนวนที่ได้มาตรงกับที่ระบุไว้หรือเปล่า เพาะแล้วจะขี้นกี่ต้น ? เป็นคำถามที่เราต้องลุ้นโดยไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้จากผู้ขายได้เลยถ้าสี่งที่ได้ไม่ใช่ที่เราต้องการ 

บทความ

วิธีการเพาะ การดูแล ไวโอล่า หรือ หน้าแมวจิ๋ว (Viola)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ ไวโอล่า หรือ หน้าแมวจิ๋ว ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ ไวโอล่า หรือ หน้าแมวจิ๋ว (Viola) ................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ ไวโอล่า ซอร์เบท์ (Sorbet Series) 4.) Forcep (คีมคีบ…
วิธีการเพาะ การดูแล แพนซี หรือ หน้าแมว ( Pansy )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ แพนซี หรือ หน้าแมว ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ แพนซี หรือ หน้าแมว ( Pansy ) .................................................. วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ แพนซี 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นส…
วิธีการเพาะ การดูแล หงอนไก่ (Celosia Cristata)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ หงอนไก่ ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ หงอนไก่ (Celosia Cristata) ......................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ หงอนไก่ 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสารเค…
วิธีการเพาะ การดูแล เสี้ยนฝรั่ง ( Cleome )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ เสี้ยนฝรั่ง ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ เสี้ยนฝรั่ง ( Cleome ) .................................................................. วิธีการเพาะ เสี้ยนฝรั่ง วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดขัด(Prime seeds) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ เสี้ยนฝรั่ง 4.) Forcep (คีม…
วิธีการเพาะ การดูแล สร้อยไก่ ( Celosia Plumosa )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ สร้อยไก่ ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ สร้อยไก่ ( Celosia Plumosa ) .................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ สร้อยไก่ 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสารเคม…
วิธีการเพาะ การดูแล เอคเคเนเชีย( Echinacea )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ เอคเคเนเชีย ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ เอคเคเนเชีย( Echinacea ) ................................ วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ เอคเคเนเชีย( Echinacea ) 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ถุงมือ (ป้องกันสารเคมี) 6.) ถังพ่นสารเคมี …
วิธีการเพาะ การดูแล สแตติส ( Statice )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ สแตติส ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ สแตติส ( Statice ) .................................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ สแตติส 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสารเ…
วิธีการเพาะ การดูแล สต็อค ( Stock )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ สต็อคที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ สต็อค ( Stock ) ....................................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ สต็อค 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ถุงมือ (ป้องกันสารเคมี) 6.) ถังพ่นสารเ…
วิธีการเพาะ การดูแล แองเจโลเนีย หรือ แวววิเชียร ( Angelonia )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ แวววิเชียร ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ แองเจโลเนีย หรือ แวววิเชียร ( Angelonia ) .................................. วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ แองเจโลเนีย 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ถุงมือ (ป้องกันสารเคมี) 6.) ถังพ่นสาร…
วิธีการเพาะ การดูแล เทอราเนีย หรือ แววมยุรา ( Torania )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ แววมยุรา ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ เทอราเนีย หรือ แววมยุรา ( Torania ) .......................................... วัสดุอุปกรณ์ หลายเมล็ดในหนึ่งเมล็ดเคลือบ(Multipelleted) 1.)ถาดเพาะ (ในกรณีที่ยังสามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) กระถางยาว (ในกรณีที่ไม่สามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) 2.) พีทมอส …
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 80 บทความ
ไม้ประดับแปลง
ไม้กระถาง
ไม้ตัดดอก

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม292,751 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด148,405 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท20 ส.ค. 2561

CONTACT US

Office 033120493
 
 
 
 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

CATEGORY

สวนสวยด้วย ดอกไม้ [325]
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านบ้านและสวน-เมล็ดออนไลน์
บ้านและสวน-เมล็ดออนไลน์
เมล็ดพันธุ์ดอกไม้คุณภาพ แพ็คตามออร์เดอร์สดใหม่ทุกซอง รับประกันการงอก ดูแลหลังการขาย ให้คำปรึกษาตลอดการเพาะ เรามีต้นดอกไม้หลายหลายชนิด หลากหลาย สายพันธุ์ ให้ได้เลือกนำไปเพาะปลูกประดับตกแต่งสวนกัน
เบอร์โทร : Office 033120493
อีเมล : mcc115kv@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก