lnwshop logo

WELCOME TO Home&Gardens

       เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต้นไม้คุณภาพ ส่งตรงจากผู้ผลิตและนำเข้าถ้าหากคุณเคยสั่งซื้อเมล็ดพันธ์ุต้นไม้ดอกไม้จากในอินเตอร์เน็ตแล้วพบว่าเมล็ดที่ได้มาเพาะไม่ขึ้น หมดอายุเพาะเสียแล้วเนื่องจากการเก็บรักษาเมล็ดที่ไม่ถูกวิธีของผู้ขาย เราขอเสนอ การสั่งตรงจากผู้ผลิตและนำเข้าในรูปแบบ สินค้า Pre-order ทำให้หมดปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพ เมล็ดไม่งอก หมดอายุเพาะ ทำให้เสียกำลังใจในการเพาะปลูก 
      สินค้า Pre-Order จะทำให้เราได้เมล็ดที่สดใหม่ มีการระบุข้อมูลที่ชัดเจนแพ็คเกจเรียบร้อยอยู่ในซองปิดทึบแสงมีการผนึกซองมิดชิดมีการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตและนำเข้า มีข้อมูลวันที่หมดอายุ ที่มาของเมล็ดพันธุ์ มีความถูกต้องของเมล็ดพันธุ์ ทำให้เราได้สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ต้องเสียงล้นว่าเมล็ดจะขึ้นหรือเปล่า จะใช่ต้นที่เราต้องการไหม!!จำนวนที่ได้มาตรงกับที่ระบุไว้หรือเปล่า เพาะแล้วจะขี้นกี่ต้น ? เป็นคำถามที่เราต้องลุ้นโดยไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้จากผู้ขายได้เลยถ้าสี่งที่ได้ไม่ใช่ที่เราต้องการ 

บทความ

วิธีการเพาะ การดูแล ลิซิแอนธัส (Lisianthus)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ลิซิแอนธัส ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ ลิซิแอนธัส (Lisianthus) ....................................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดเคลือบ(Pelleted) 1.) ถาดเพาะ (ในกรณีที่ยังสามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) กระถางยาว (ในกรณีที่ไม่สามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) 2.) พีทมอส สำ…
วิธีการเพาะ การดูแล ดัสตี้ มิลเลอร์ หรือ ละอองเงิน (Dusty Miller)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ ดัสตี้ มิลเลอร์ หรือ ละอองเงิน ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ ดัสตี้ มิลเลอร์ หรือ ละอองเงิน (Dusty Miller) ................................ วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ ดัสตี้ มิลเลอร์ (Dusty Miller) 4.) Forcep (คีมคีบ) …
วิธีการเพาะ การดูแล ฤาษีผสม ( Coleus )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ ฤษีผสม ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ ฤาษีผสม ( Coleus )................................................................. วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ ฤาษีผสม 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ถุงมือ (ป้องกันสารเคมี) 6.) ถังพ่นสารเ…
วิธีการเพาะ การดูแล รูดเบ้กเกีย ( Rudbeckia )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ รูดเบ้กเกีย ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ รูดเบ้กเกีย ( Rudbeckia ) ......................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ รูดเบ้กเกีย 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ…
วิธีการเพาะ การดูแล รักเร่ ( Dahlia )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ รักเร่ ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ รักเร่ ( Dahlia ) ....................................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ รักเร่ 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสา…
วิธีการเพาะ การดูแล เยอบีร่า ( Gerbera )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์เยอบีร่า ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ เยอบีร่า ( Gerbera ) .......................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดเคลือบ(Pelleted) 1.) ถาดเพาะ (ในกรณีที่ยังสามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) กระถางยาว (ในกรณีที่ไม่สามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเ…
วิธีการเพาะ การดูแล มินท์ ประดับ ( Mentha Mint )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ มินท์ ประดับ ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ มินท์ ประดับ .......................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดเคลือบ(Pelleted) 1.) ถาดเพาะ (ในกรณีที่ยังสามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) กระถางยาว (ในกรณีที่ไม่สามารถจับเมล็ดลงหลุมได้) 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ…
วิธีการเพาะ การดูแล ฟล็อกซ์ ( Phlox )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ ฟล็อกซ์ ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ ฟล็อกซ์ ( Phlox ) .................................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ ฟล็อกซ์ 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสาร…
วิธีการเพาะ การดูแล แพงพวย ( vinca )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ แพงพวย ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ คลิกรูปภาพ วิธีการเพาะ แพงพวย ( vinca ) ................................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดดิบ(Raw) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ แพงพวย 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสารเคมี…
วิธีการเพาะ การดูแล พุทธรักษา ( canna )
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สั่งซื้อ เมล็ดพันธุ์ พุทธรักษา ที่นี่ เลือกซื้อตามสายพันธุ์นั้นๆ วิธีการเพาะ พุทธรักษา ( canna ) ............................................................... วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดขัด(Scarified) 1.) ถาดเพาะ 2.) พีทมอส สำหรับ ดอกไม้(วัสดุเพาะ) 3.) เมล็ดพันธุ์ พุทธรักษา 4.) Forcep (คีมคีบ) 5.) ตะกร้าสำหรับกลบเมล็ด 6.) ถังพ่นสารเคมี…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 78 บทความ
ไม้ประดับแปลง
ไม้กระถาง
ไม้ตัดดอก

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม236,011 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด118,519 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท26 พ.ค. 2561

CONTACT US

Office 033120493
 
 
 
 

 

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

CATEGORY

สวนสวยด้วย ดอกไม้ [384]
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านบ้านและสวน-เมล็ดออนไลน์
บ้านและสวน-เมล็ดออนไลน์
เมล็ดพันธุ์ดอกไม้คุณภาพ แพ็คตามออร์เดอร์สดใหม่ทุกซอง รับประกันการงอก ดูแลหลังการขาย ให้คำปรึกษาตลอดการเพาะ เรามีต้นดอกไม้หลายหลายชนิด หลากหลาย สายพันธุ์ ให้ได้เลือกนำไปเพาะปลูกประดับตกแต่งสวนกัน
เบอร์โทร : Office 033120493
อีเมล : mcc115kv@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก